doelstellingen

· De vereniging realiseert en faciliteert kunstprojecten vanuit een artistieke & therapeutische vrijplaats met name met mensen binnen detentie of met ervaring van detentie, internering en/of (forensische) psychiatrie;

· De vereniging realiseert en faciliteert sociaal-artistieke projecten met vaak – maar niet exclusief – therapeutische inslag voor en met haar doelgroep (psychisch zieke) daders; een narratief collectief dat op twee poten staat: het artistieke & het therapeutische;

· de vereniging verwerft een plek in het culturele landschap en werkt samen met professionele kunstenaars en kunstenorganisaties en verbindt hiermee het maatschappelijk relevante & de functie participatie met de professionele kunsten

· De vereniging maakt en faciliteert radio- en audiokunst in de gevangenis van Antwerpen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties of -personen;

· De vereniging faciliteert beeldend kunst ateliers in de gevangenis van Antwerpen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties of -personen;

· De vereniging realiseert publicaties en publieke vertoningen van haar kunstprojecten binnen de culturele ruimte;

· De vereniging realiseert projecten en evenementen die binnen de doeleinden van de vzw vallen of draagt hieraan bij;

· De vereniging creëert een (al dan niet tijdelijke) plaats om samen te werken en te spreken; een referentieadres waar mensen zich kunnen uitdrukken en beroep kunnen doen op professionele (artistieke & therapeutische) begeleiding en ook ondanks de beperking van internering/ detentie kan doen aan cultuur participatie;

· De vereniging bouwt expertise op met betrekking tot haar doelstellingen en deelt deze via verschillende kanalen;

· De vereniging verzorgt lezingen en opleidingen voor een publiek binnen o.a. culturele, academische en justitiële veld.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven