doelstellingen

· De vereniging realiseert en faciliteert kunstprojecten vanuit een artistieke & therapeutische vrijplaats met name met mensen binnen detentie of met ervaring van detentie, internering en/of (forensische) psychiatrie;

· De vereniging realiseert en faciliteert sociaal-artistieke projecten met vaak – maar niet exclusief – therapeutische inslag voor en met haar doelgroep (psychisch zieke) daders; een narratief collectief dat op twee poten staat: het artistieke & het therapeutische;

· de vereniging verwerft een plek in het culturele landschap en werkt samen met professionele kunstenaars en kunstenorganisaties en verbindt hiermee het maatschappelijk relevante & de functie participatie met de professionele kunsten

· De vereniging maakt en faciliteert radio- en audiokunst in de gevangenis van Antwerpen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties of -personen;

· De vereniging faciliteert beeldend kunst ateliers in de gevangenis van Antwerpen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties of -personen;

· De vereniging realiseert publicaties en publieke vertoningen van haar kunstprojecten binnen de culturele ruimte;

· De vereniging realiseert projecten en evenementen die binnen de doeleinden van de vzw vallen of draagt hieraan bij;

· De vereniging creëert een (al dan niet tijdelijke) plaats om samen te werken en te spreken; een referentieadres waar mensen zich kunnen uitdrukken en beroep kunnen doen op professionele (artistieke & therapeutische) begeleiding en ook ondanks de beperking van internering/ detentie kan doen aan cultuur participatie;

· De vereniging bouwt expertise op met betrekking tot haar doelstellingen en deelt deze via verschillende kanalen;

· De vereniging verzorgt lezingen en opleidingen voor een publiek binnen o.a. culturele, academische en justitiële veld.