wie is wie

Katrin Lohmann is actrice (o.a. NTG/ Luk Perceval, Troubleyn, Theater Zuidpool, Liesa Van der Aa), dramatherapeute en cliënt-gericht psychotherapeute (EFT) en werkt als actrice, muzikante, maakster, schrijfster en vertaalster van toneelteksten. In 2012 publiceerde ze As it is done, 57 contemplations
Ze werkt als drama- en psychotherapeute binnen het zorgteam op vleugel F in de gevangenis van Antwerpen en in groepspraktijk Groenstraat.
Als artistiek coördinator van Radio Begijnenstraat doet zij (eind) regie, interviews, (eind) montage, communicatie en redactie en zit in het dagelijks bestuur van hell-er vzw waar ze ook verantwoordelijk is voor de zakelijke leiding.

Nelle Van Damme is klinisch psychologe / psychoanalytisch psychotherapeute en werkt voltijds binnen het zorgteam op vleugel F in de gevangenis van Antwerpen. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk in Gent.
Nelle schrijft (luister-aars &  De noodzaak) en publiceert geregeld voor en over de kunstprojecten van hell-er, verder doet zij communicatie en redactie voor Radio Begijnenstraat en zit in het dagelijks bestuur van hell-er vzw.

tram6o4 is bezig met experimental sequencing & ej-mixing, voor hell-er creëert hij regelmatig jingles en soundscapes onder de project naam akkaf scene

Gerard Herman is een Belgische kunstenaar die op vele vlakken thuis is: performance, audio, tekenen, schrijven – zoals ook blijkt uit de ondertussen ongeveer dertig publicaties die hij op zijn naam heeft. Speels transformeert hij het alledaagse tot poëzie met een ironische of surreële twist. Voor hell-er organiseert hij beeldend ateliers op vleugel F die regelmatig resulteren in publicaties zoals ‘de krant bij Radio Begijnenstraat’ & onze ‘postkaarten’.

Marlies van de Walle deed haar stage op vleugel F van de gevangenis Antwerpen en is ondertussen afgestudeerd als klinisch psychologe. Ze werkt als projectmedewerkster bij het centrum ter preventie van zelfdoding en is co-begeleidster van de externe ateliers van Radio Begijnenstraat EXP. in Kavka.

Wederik De Backer is een zeer getalenteerde radio maker die in de smaak van hell-er en de internationale prijzen valt. Als project medewerker realiseerde hij in 2018 ism vleugel F twee audioverhalen voor Radio Begijnenstraat, verder het portret Purple Rain en de docu Sonny. In 2019 werkte hij samen met de even getalenteerde Lucas Derycke aan een RB uitzending in de gevangenis van Merksplas.

Raad van bestuur hell-er vzw: actrice & muzikante Liesa Van der Aa, acteur, theatermaker & regisseur Peter Seynaeve, grafisch kunstenaar Tim Bruggeman, criminoloog, seksuoloog, systeemtherapeut en (forensisch) groepstherapeut Els Van Daele

Corinne Heyrman deed in 2016 in het kader van haar studie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen  stage bij Radio Begijnenstraat en werkte nadien t/m 2017 als artistiek project medewerker voor het project. Ze deed regie, interviews en montage.